ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ

Α1. Εγκάρσιες Διαταραχές

 • Στενώσεις Γνάθων

Α2. Προσθιοπίσθιες Διαταραχές

 • Προγναθισμός Άνω Γνάθου με ή χωρίς Οπισθογναθισμό Κατω Γνάθου (ΙΙ ΤΑΞΗ)
 • Οπισθογναθισμός Κάτω Γνάθου με Σωστή Θέση Άνω Γνάθου (ΙΙ ΤΑΞΗ)
 • Προγναθισμός Κάτω Γνάθου με ή χωρίς Οπισθογναθισμό Άνω Γνάθου (ΙΙΙ ΤΑΞΗ)
 • Οπισθογναθισμός Άνω Γνάθου με Σωστή Θέση Άνω Γνάθου (ΙΙΙ ΤΑΞΗ)

Α3. Κάθετες Διαταραχές

 • High Angle, Long Face
 • Low Angle, Short Face
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΟΔΟΝΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΑ

Β1. Ι ΤΑΞΗ

 • Στρεβλοφυία
 • Αραιοδοντία και Μεσοδιάστημα
 • Σταυροειδής ενός ή περισσοτέρων δοντιών
 • Καθυστερημένη ανατολή
 • Πρώιμη απώλεια νεογιλού
 • Έγκλειστα δόντια
 • Έκτοπα δόντια
 • Υπεράριθμα δόντια
 • Χασμοδοντία και Ανοικτή σύγκλειση εξαιτίας θηλασμού δαχτύλου ή πιπίλας
 • Υπερσύγκλειση

Β.2 ΙΙ ΤΑΞΗ

 • ΙΙ/1 ΤΑΞΗ
 • II/2 ΤΑΞΗ

Β.3 III ΤΑΞΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Κινητοί

 • Ενδοστοματικοί- Εξωστοματικοί μηχανισμοί

Ακίνητοι

 • Παρειακά Brackets(Μεταλλικά και Αόρατα Σιδεράκια)
 • Γλωσσικά Brackets (Μεταλλικά Σιδεράκια)
 • Διαφανείς Νάρθηκες